کولانت کاسپین

کولانت آماده مصرف کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته OAT و بهره گیری از مواد آلی جهت استفاده در تمامی فصول برای کلیه خودروها و مطابق با استاندارد 338 ایران تولید شده است. کولانت کاسپین در بهینه ترین نسبت ( 50 درصد حجمی) با آب دیونیزه ترکیب شده است تا رسوبات کم تری در سیستم خنک کننده […]

روغن موتور CNG

روان کار کردن موتور، صـرفه جـویی در مصـرف سوخت، کاهش چشمگیر آلاینده های زیست محیطی ناشی از احتراق ناقص موتـور، محافظت عالی موتـور در بـرابـر اکســیداسیون و نیـتراسیون حاصل از احتراق گاز طبیعی در موتور، کاهش اصطکاک و استهلاک قطعات موتور و حذف رسوبات مضر.