تمیزکننده کامل سیستم سوخت

حجم

300 میلی لیتر


تمیزکننده کامل سیستم سوخت کاسپین با فرمول پیشرفته و مواد اولیه BASF آلمان موجب تمیز شدن کامل

مسیر سوخت می‌شود و رسوبات و آلودگی های موجود در سوخت و باک خودرو ایجاد شده است را از بین برده و موجب کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب و قدرت خودرو می‌گردد.

  • تمیزکننده سیستم انتقال سوخت
  • کاهش مصرف سوخت
  • برطرف‌کننده رسوبات
در حال بارگذاری ...