کولانت کاسپین

کولانت آماده مصرف کاسپین با فرمولاسیون پیشرفته OAT و بهره گیری از مواد آلی جهت استفاده در تمامی فصول برای کلیه خودروها و مطابق با استاندارد 338 ایران تولید شده است. کولانت کاسپین در بهینه ترین نسبت ( 50 درصد حجمی) با آب دیونیزه ترکیب شده است تا رسوبات کم تری در سیستم خنک کننده […]